Pre-opening – czas przygotowań, podczas procesu wykańczania i wyposażania hotelu, czy restauracji. Kluczowy moment inwestycji. Wtedy właśnie zespół Doradztwo HoReCa skupia się na planowaniu kilku strategicznych działań by z powodzeniem wdrożyć projekt na rynek.

Ściśle współpracując z inwestorem, planujemy, co najważniejsze, cele strategiczne całego przedsięwzięcia. Powstaje koncepcja komunikacji z rynkiem, uwzględniając segmentację potencjalnych klientów, by adekwatnie do niej pozycjonować usługi hotelu, opracować politykę cenową, strategię sprzedaży oraz kanały dystrybucji. Powstają pierwsze materiały promocyjne. Wszystko dostosowane do podstawowych celów strategicznych hotelu czy restauracji. Zgodne z indywidualnym charakterem obiektu. Adekwatne do zamierzeń inwestora.

Aby wszystkie te działania były korzyścią dla nowych Klientów przygotowujemy co niezbędne: procedury operacyjne hotelu, standardy obsługi gości, schematy organizacyjne. Na życzenie inwestora możemy również służyć doradztwem podczas rekrutacji personelu.

Nasze doświadczenie gwarantuje, że proces wprowadzenia hotelu na rynek przebiegnie sprawnie, zapewni odpowiednią komunikację z rynkiem, przygotowanie personelu do działań operacyjnych na poziomie pozwalającym utrzymać odpowiednio wysoką jakość usług hotelarskich.

 • przygotowanie strategii sprzedaży
 • przygotowanie planów sprzedaży
 • przygotowanie strategii dystrybucji produktu
 • przygotowanie umów handlowych
 • wspomaganie w zawieraniu umów handlowych z klientami
 • przygotowanie materiałów reklamowych
 • wprowadzenie oferty na rynek
 • tworzenie i wprowadzanie procedur operacyjnych
 • tworzenie i wprowadzanie standardów obsługi
 • tworzenie, rekomendacja i wprowadzenie planów zarządzania kryzysowego w hotelu
 • tworzenie struktur organizacyjnych i zakresów obowiązków dla stanowisk pracy
 • wspomaganie procesów rekrutacyjnych
 • wspomaganie negocjacji i zawierania umów z dostawcami